Lions SorøForsideKlubbenAktiviteterVi hjælperBilledgalleriNyttige sider 
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Lions Club Sorø arrangerer en række aktiviteter hvor de indtjente midler går ubeskåret til humanitære formål - for størstedelens vedkommende til lokale formål.


Aktivitet

Dato 

Beskrivelse 
Nytårskoncert   januarSorø Klosterkirke er rammen om denne årlige tilbagevendende begivenhed, med kunstnere af høj international klasse.  
-
 Tulipansalg martsStøttesalg af tulipaner, hvor overskuddet går til lokalt misbrugsforebyggende arbejde.
Lykkehjul/Tombola   En aktivitet som benyttes ved en række arrangementer i Sorø.  
-Lionsmarked 

august

Det meget populære årlige marked i Sorø, med en række aktiviteter og underholdning for alle aldre. 
-

Julefrokost

december
Lions prøver at opbygge en ny tradition med en årlig julefrokost for alle i Sorø
Lions Kalenderen 

december

Lions kendte kalender udleveres til alle i Sorø 
Julemærket decemberEn aktivitet som hjælper Julemærkehjemmet i Korsør 


Helt speciel klubkasse med to adskilte pengekasser: 


Når Lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål, er det korrekt.

En klub har to pengekasser:

Aktivitetskassen, hvor overskudet fra aktiviteterne og de indsamlede midler opbevares inden de udbetales til forud bestemte humanitære formål.

Klubkassen, som betaler klubbens administration. Penge heri kommer fra medlemmernes kontingent.
Al administration, også driften af kontoret i Hillerød samt det Internationale kontor i Oak Brook, betales af medlemmernes kontingent.

 
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark